Koosolekud

Protokollid on avalikud vaid ETSi liikmetele.Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.


Koostamisel on uus Eesti imetajate levikuatlas. Aita koguda andmeid!

an image