Eestikeelsete Imetajanimede Komisjoni (EIK) kinnitatud eestikeelsed liiginimetused on nähtaval internetis:

Eestikeelsete imetajanimetuste andmebaas

EIKi poolt kinnitatud liiginimed on soovituslikud ja paljude nimedega töö alles jätkub.

Nimed on kolmes keeles: ladina, eesti ja inglise


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.