Juhatus:
Oliver Kalda (esimees) - oliver.kalda@gmail.com
Ants Tull (aseesimees)
Triin Edovald (sekretär)
Tiit Maran
Uudo Timm
Liivi Plumer

Koduleheküljega (www.terio.ee) tegeleb
Kairi Kiik
e-mail: kairi.kiik@ut.ee