Juhatus:
Peep Männil (esimees) - peep.mannil@gmail.com
Tiit Maran (aseesimees)
Inga Jõgisalu (sekretär)
Kairi Kiik
Raido Kont
Tiit Randveer

Koduleheküljega (www.terio.ee) tegeleb
Kairi Kiik
e-mail: kairi.kiik@ut.ee