Terioloogia sügiskool 2018, "Teriofauna muutused Eesti Vabariigis

14-16. september, Lääne-Virumaa, Ojaäärse loodusmajas

PÄEVAKAVA


an image


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.