Aastal 2019 on ilmunud raamatu HANDBOOK OF THE MAMMALS OF THE WORLD* viimane köide. Kokku on köiteid 9 ning nad ilmusid 11 aasta jooksul. Selles suurteoses on kirjeldatud ja joonistatud KÕIK maailmas teadaolevad imetajate liigid. Allpool on näidatud kui palju on maailmas imetajaid raamatu autorite arvamuse järgi.

*Wilson, D. E., Mittermeier, R. A. (eds.). 2009–2019. Handbook of the mammals of the world. Vol. 1–9. Lynx Edicions (raamatu saab näha Tallinna loomaaias ja TÜ Zooloogia osakonnas).

IMETAJATE SELTSIDE JA TAKSONITE ARV RAAMATUS HANDBOOK OF THE MAMMALS OF THE WORLD, 2009-2019 (edaspidi HB)

Numbrid sulgudes näitavad seltside-sugukondade-perekondade-liikide arvu HBs.

Kokku on HBs 28 seltsi, 160 sugukonda, 1285 perekonda ja 6251 liiki (ehk tunduvalt enam kui 5411 nagu arvasid toimetajad 1. köites aastal 2009 ning palju rohkem arvust 3500 mida pakuti kirjanduses eelmise sajandi teisel poolel)

IMETAJAD - MAMMALIA (28-160-1285-6251)
Ainupilulised – Monotremata (2-3-5)
Opossumilised – Didelphimorphia (1-18-103)
Kukkurvõhnalised – Paucituberculata (1-3-7)
Moniitolised – Microbiotheria (1-1-1)
Kukkurkärbilised – Dasyuromorphia (2-18-75)
Kukkurmutilised – Notoryctemorphia (1-2)
Bandikutilised – Peramelemorphia (3-7-19)
Kaksieeshambulised – Diprotodontia (11-40-142)
Putuktoidulised – Eulipotyphla (4-55-530)
Tenrekilised – Afrosoricida (3-20-55)
Torukoonulised – Macroscelidea (1-5-20)
Toruhambulised – Tubulidentata (1-1-1)
Soomusloomalised – Pholidota (1-1-8)
Vööloomalised – Cingulata (2-9-20)
Napihambulised – Pilosa (4-5-16)
Tupaialised – Scandentia (2-4-23)
Primaadid – Primates (16-77-479)
Karustiivalised – Dermoptera (1-2-2)
Käsitiivalised – Chiroptera (21-230-1401)
Jäneselised – Lagomorpha (2-12-92)
Närilised – Rodentia (33-502-2475)
Kiskjalised – Carnivora (16-128-279) (koos loivalistega)
Vaalalised – Cetacea (14-40-90)
Meriveiselised – Sirenia (2-2-4)
Küüniskabjalised – Hyracoidea (1-3-5)
Londilised – Proboscidea (1-2-3)
Sõralised – Artiodactyla (10-90-378)
Kabjalised – Perissodactyla (3-6-16)

Teksti kirjutas ja kokkuvõtte tegi Andrei Miljutin


an image


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.