SÜGISKOOL LÜKKUB EDASI!

Eesti Terioloogia Seltsi juhatus, võttes arvesse COVID-19 nakatumise kiiret levimist ning Terviseameti soovitusi, võttis täna oma koosolekul vastu otsuse lükata 25.-27. septembril toimuma pidanud sügiskool edasi. Plaanime sügiskooli läbi viia 2021. aasta veebruaris talvekoolina.

Palun jagage seda teadaannet kõigiga, kes plaanisid osaleda! Osavõtutasu maksnud võivad jätta selle talvise ürituse ettemaksuks. Kui on vajadus tasu tagastamiseks, siis palun sellest võimalikult kiiresti informeerida korraldajaid. Plaanitud pakilised arutelud viime siiski läbi ETSi aruteluõhtul reedel 25.09 algusega kell 17:30 veebi vahendusel.

Teemadeks on:

17:30 - 18:30 Ulukite surmamine õppe-eesmärgil. Teema vedur Tiit Maran
18:30 - 18:45 vaheaeg
18:45 - 19:45 III kategooria kaitsealused liigid ja direktiiviliigid - kas kaitsta, kuidas kaitsta? Teema vedur Uudo Timm
Arutelus on oodatud osalema nii sügiskoolilised kui ka muud huvilised . Aruteluõhtul osalemise lingi saamiseks palume ennast registreerida: SIIN

Oleme terved ja kohtumiseni,
Sügiskooli korraldustoimkond

***************************************************

Terioloogia Sügiskool 2020

Aeg: 25.-27. septembril

Toimumiskoht: Varbla puhkeküla, Pärnumaa

Palume Teid hiljemalt 15.09.2020 märkida oma osalemine SIIN

Esialgne ajakava (pdf)

Lisainfo: Inga Jõgisalu, ETS sekretär inga.jogisalu@gmail.com
Peep Männil, ETS esimees peep.mannil@gmail.com


Valik loovtöö teemasid Eesti Terioloogia Seltsilt

Alates 2013. aastast on keskkonnateadlikkust tõstva kampaania korras valitud aasta looma. 2021. aasta loomaks on valitud rott. Rotiaasta puhul on kavandatud erinevaid üritusi, luulevõistlus ning muid tegevusi rottide tutvustamiseks. Hoolimata sellest, et rotid elavad inimesega külg-külje kõrval, on nii mõndagi nende liikide bioloogia, elupaikade ja leviku kohta teadmata. Näiteks võib paljude jaoks olla üllatus seegi, et Eestis elab looduses kahte liiki rotte - rändrott ning kodurott. Lisaks Aasta Looma projektile on rottide kohta kogutav info oluline ka uue imetajate atlase jaoks, kuhu kogutakse värskeim teadaolev info Eesti imetajaliikide leviku kohta.

Rotiaastaks valmistudes otsib Eesti Terioloogia Selts võimalusi koostööks erinevate asutustega, sh koolidega, et koguda infot rottide leviku ja ökoloogia kohta. Omalt poolt pakume huvitavaid loovtöö teemasid (nii kirjandusel kui ka välitöödel põhinevaid), mis on jõukohased nii 8. kui ka 10. klassi õpilastele. Üheks suureks läbivaks loovtööde teemaks on rotiliikide leviku täpsustamine, milleks vajatakse vaatlusandmeid, mida saab koguda igaüks oma kodukohas, kasutades selleks erinevaid lähenemisi. Teemasid on ka teistsuguseid. Näiteks kogudes inimeste lugusid rottidest - nii kohtumistest looduses kui ka lemmikloomadest - saame rohkem teada inimeste suhtumisest sellesse looma.

Lisaks pakume enda poolt abi nii loovtöö teema kui metoodika valikul ning vajadusel ka kirjanduse ja seniste levikuandmete osas. Uue õppeaasta algusesse on planeeritud ka rotiteemaliste uurimustööde veebi-seminar, kus saavad osaleda kõik teemadest huvitatud juhendajad ning õpilased.

Kuna närilistega seotud välitööde hooaeg on üldiselt suve teises pooles ja sügise alguses, oleks hea, kui huvitatud õpilased valiksid välitöödega seotud teemad enne tänavuse kooliaasta lõppu. Kirjalikel allikatel põhinevate teemadega nii kiire ei ole ning nende jaoks materjalide kogumisega saab tegeleda järgneva õppeaasta jooksul.

Terioloogia Seltsi uurimustööde valikteemad leiad SIIT


Eesti Terioloogia Seltsi seisukohavõtt
Nahkhiired ei ole süüdi koroona pandeemia tekkes

Meedias on avaldatud artikleid, kus on viidatud nahkhiirtele kui COVID-19 pandeemia põhjustajatele või viiruse levitajale. Selline seos on olukorda liialt lihtsustav ja eksitav.

Arvestades tekkinud olukorda on ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) Rändliikide kaitse konventsioon e Bonni konventsioon koos oma allorganisatsioonidega saatnud liikmesriikidele märgukirja, milles märgib järgmist:

1. nahkhiired ei levita SARS-CoV-2 viirust. SARS-CoV-2 kandub edasi inimeselt inimesele;

2. ei ole teaduslikku kinnitust, et SARS-CoV-2 kandus vahetult nahkhiirelt inimestele. Uuringud viitavad sellele, et see toimus vaheperemeeste kaudu;

3. maailmas on üle 1400 nahkhiireliigi. Neist paljud on kohanenud eluks inimeste lähedal (linnades, parkides, aedades), kuid nad ei kujuta endast inimestele ilma otsese kontaktita suuremat ohtu, kui teised metsloomad;

4. nahkhiired omavad ökosüsteemis tähtsat rolli ning tagavad inimesele arvukaid ökoloogilisi hüvesid: tolmeldavad troopikas taimi, levitavad seemneid, reguleerivad kahjurputukate arvukust;

5. Euroopas on kõik nahkhiireliigid kaitstud nii rahvusvaheliste lepete kui ka riikide tasemel. Mitmed liigid, nii Euroopas kui mujal maailmas, vajavad populatsioonide hea käekäigu tagamiseks kaitset. Nahkhiirte tapmine ei aita vähendada SARS-CoV-2 levikut, küll aga halvendab see mitmete liikide olukorda.

Eesti Terioloogia Selts ühineb nende seisukohtadega.

Loe ETSi selgitusi pikemalt (pdf)


Dear Colleague,

On behalf of the organizing committee, we are pleased to announce that the 11th Baltic Theriological Conference will be held in Kaunas (Lithuania), 12-14 August 2020.

Our goal is to bring together scientists from all over the world and foster academic networking as well as facilitate research opportunities. You are cordially invited to submit abstracts and upon acceptance present your work in the form of an oral presentation or a poster.

Please share the information on the conference with your colleagues, students and anyone else who may be interested in participating

You can find all information in the 1st announcement brochure (in attach) or you can visit our website: https://btc.vdu.lt/conference/

For any further information feel free to contact us.
Kind regards,
BTC Organizing Committee
2020

an image