Kevadkoosolek

Järjekordne ETS kevadkoosolek toimub 10. aprillil ELUSi majas algusega kell 15.00.

Päevakord:
Ülevaade ETSi tegevusest 2018. aastal;
2019. aasta tegevusplaan: väljaanne „Eesti Ulukid“, sügiskool jm;
Uute liikmete kinnitamine esitatud avalduste (6 tk) põhjal;
Liikmemaksud;
ETSi kirjalistis olevate mitteliikmete edasine staatus;
Kodulehe ja Facebooki kontoga seonduv;
Seltsi järelkasvuga seonduv;
Kohapeal tõstatatud küsimused.


an image


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.