Esimees: Jaanus Remm
e-mail: jaanus.remm@ut.ee

Koduleheküljega (www.terio.ee) tegeleb
Kairi Kiik
e-mail: kairi.kiik@ut.ee


Eesti Terioloogia Selts (ETS)

ETS on Eesti Looduseuurijate Seltsi iseseisev allüksus, mis ühendab endas elukutselisi ja harrastusteriolooge.

Seltsi ülesanne on edendada (Eesti) imetajate uurimist ja välja anda sellealaseid publikatsioone.